Kennel History
dogs
photos
Random Photo


Links
counters


Рейтинг лучших сайтов мира собак
Litter V

Razliv Lubimiy  
 LR 2479 MS Kosenko K.
Irbis
V-I-85 BP Palmova
Charli
Shershnev
Cherkes
VRKOS 1462
Strelka
Shershnev

Krasa Loiya
VRKOS 1418 Palmova

Troyan
L-256 Serkova
Vlada
L-311 Kolomejec
Bagryana iz Tomilino
LR 1984 MS Shirjak
Karay
VRKOS1613 Shlikov

Muhtar
106 Harlamov

Agata
92 Harlamov
Otrada
VRKOS 1564 Grebeckaja
Buran
VRKOS 1543 Voitenko
Shkoda
VRKOS 1449 Voitenko
Otrada
LR 2109 MS Givoin Z.
Ikar
LR 1420 MS Surovjatnik
Blistay
VRKOS1558 Kostina
Lezgin
VRKOS 1411Gabidzashvili
Barinya de Norua
VRKOS 1275 Zotova
Diva
VRKOS 1565 Trachev

Ljubim
Kondrashin

Krasa
VRKOS 1087 Zuravleva
Zadira
309283 RGOLZ Givoin Z.
Veter
VRKOS 1271 Malushina
Shurgai-II
VRKOS 1087 Zuravleva
Vesna
VRKOS 1114 Malushina
Vyuga
VKROS 1335 Malushina
Veterok
VRKOS 162 Gvozdetskij
Volya
VRKOS 1268 Gvozdetskij

Litter G

CH Nayan
RKF 0000443 Apranich

Sorvanec
RKF R 0002135 Ribakov

Serebranniy
1476/бп Stepanova

Velikolepniy
1400/бп Zhabykov

Snegurochka
1423/бп Dedkova
Terzaika
1683/бп Borisova
Oslav
1386/бп Mendelson
Golubka de Norois
1312/бп Makkonen
CH Nagradka
RKF 0000441Apranich
Buran
1812/бп Inozemcev
Orel
1459/бп Inozemcev
CH Buyana
1351/бп Kovalev
Grafinya Eva
1376/бп Kozerskaya
CH Sarmat
1236/бп Rozdestvenskaja
Harza
1369/бп Yurevich
Balt-Akoti Vasilisa
Terentjeva M.
Razliv Lubimiy  
 LR 2479 MS Kosenko K.
Irbis
V-I-85 BP Palmova
Charli
Shershnev
Krasa Loiya
VRKOS 1418 Palmova
Bagryana iz Tomilino
LR 1984 MS Shirjak
Karay
VRKOS1613 Shlikov
Otrada
VRKOS 1564 Grebeckaja
Otrada
LR 2109 MS Givoin Z.
Ikar
LR 1420 MS Surovjatnik
Blistay
VRKOS1558 Kostina
Diva
VRKOS 1565 Trachev
Zadira
309283 RGOLZ Givoin Z.
Veter
VRKOS 1271 Malushina
Vyuga
VKROS 1335 Malushina

 Litter D

Datcha Plamia
CH Ragneda
Uvarova N
Balt-Akoti Gordostj
Terentjeva M.
CH Nayan
RKF 0000443 Apranich
Sorvanec
RKF R 0002135 Ribakov
Serebranniy
1476/бп Stepanova
Terzaika
1683/бп Borisova
CH Nagradka
RKF 0000441Apranich
Buran
1812/бп Inozemcev
Grafinya Eva
1376/бп Kozerskaya
Razliv Lubimiy  
 LR 2479 MS Kosenko K.
Irbis
V-I-85 BP Palmova
Bagryana iz Tomilino
LR 1984 MS Shirjak
Otrada
LR 2109 MS Givoin Z.
Ikar
LR 1420 MS Surovjatnik
Zadira
309283 RGOLZ Givoin Z.

 Litter E

 
Datcha Plamia
 
CH Ragneda
Uvarova N
CH Nayan
RKF 0000443 Apranich
Sorvanec
RKF R 0002135 Ribakov
Serebranniy
1476/бп Stepanova
Terzaika
1683/бп Borisova
CH Nagradka
RKF 0000441Apranich
Buran
1812/бп Inozemcev
Grafinya Eva
1376/бп Kozerskaya
Razliv Lubimiy  
 LR 2479 MS Kosenko K.
Irbis
V-I-85 BP Palmova
Bagryana iz Tomilino
LR 1984 MS Shirjak
Otrada
LR 2109 MS Givoin Z.
Ikar
LR 1420 MS Surovjatnik
Zadira
309283 RGOLZ Givoin Z.
 Litter Z 

CIB,Mult CH Cars Ivans Knyz Udaloy
S.Suba
CH Borzowski`s 
 
 Glamour Boy
I.Viks

Borzowski`s Oskar Orlov

GB CH Rothesby Seahawk
SU CH Borzowski`s Magic
 Queen at Zaprof

Borzowski`s Hanna 
Havanna
SU CH Yermoloff`s Chodiik
Borzowski`s Cindi Cinnamon
 


CH Zagadka Iz Razdolia 
H.Urtane
Staraja Russa Babitzin
Darbaschan`s Scotch 
Amber
INT CH Borscana Helter 
Skelter
                iz Razdolia

CH Ragneda
Uvarova N
 
CIB,Mult CH 
Divna Voljniy Veter
              CH Velikij Bonapart 
           iz Razdolia
Uvarova N.
CH Ragneda
Uvarova N
  
LV CH Balt-Akoti  
Gordostj         
 
        RKF 0000443 Apranich
Sorvanec 
RKF R 0002135 Ribakov
CH Nagradka
RKF 0000441Apranich
          Terentjeva M
Razliv Lubimiy  
 LR 2479 MS Kosenko K.
Otrada
LR 2109 MS Givoin Z.